Bản tin Dự án DEVIWAS Quý IV/2018

Quý IV/2018 là giai đoạn Dự án DEVIWAS có những hoạt động trọng tâm của năm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, điển hình là việc phối hợp và đóng góp hiệu quả cho các hoạt động tại triển lãm VietWater của hai Hội - Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) và Hội nước Đức (GWP), chuyến công tác xuyên Việt thành công của đoàn chuyên gia Chính phủ Đức đánh giá toàn diện hiệu quả của Dự án giai đoạn II, cũng như việc tổ chức thành công 7 khóa đào tạo cho 260 học viên là cán bộ đến từ Văn phòng VWSA và các doanh nghiệp cấp thoát nước trên toàn quốc. Những hoạt động này của Dự án đã đóng góp tích cực cho mối quan hệ hợp tác giữa VWSA, GWP và tiến trình nâng cao năng lực chung của ngành nước Việt Nam.

Nhân dịp này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và đóng góp quý báu của quý vị trong thời gian qua đối với các hoạt động của Dự án!

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị