VWSA tổ chức lớp học Tiếng Anh cho cán bộ văn phòng Hội

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ văn phòng, được sự tài trợ của Dự án DEVIWAS, bắt đầu từ ngày 17/12/2018, Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) đã tổ chức khóa học Tiếng Anh cho các cán bộ đang làm việc tại văn phòng của VWSA.
 
   
Khóa học phân chia thành hai lớp với hai trình độ, trong đó lớp cơ bản 1 có sự tham gia của 8 học viên, lớp cơ bản 2 có sự tham gia của 4 học viên. Mỗi khóa học được tổ chức 2 buổi trong tuần tại Văn phòng VWSA và dự kiến kéo dài trong 5 tháng. Qua 2 tuần tổ chức, khóa học Tiếng Anh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học viên và bước đầu đem lại những hiệu quả trong việc cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh cho các cán bộ văn phòng VWSA. 

Nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh cho cán bộ văn phòng VWSA là một trong những ưu tiên của Dự án DEVIWAS nhằm giúp VWSA có thể hội nhập và kết nối với các đối tác quốc tế và triển khai hiệu quả các dự án quốc tế trong thời gian tới.

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị