Thông báo thời gian, kinh phí Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề tại Hà Nội

Sau khi thẩm định hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các cá nhân thuộc Quý Công ty, theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các đơn vị khu vực Miền Bắc, cụ thể như sau:
 
1.Thời gian: Từ ngày 29 - 30/6/2018, trong đó:
 
- Ngày 29/6/2018: Chiều 14h tổ chức hướng dẫn sát hạch trên máy tính, những thí sinh dự ôn phải nộp lệ phí 300.000 đồng/người; tổ chức thu tiền soát xét hồ sơ, phí, lệ phí và hồ sơ cá nhân của các đơn vị. 
- Ngày 30/6/2018: Tổ chức sát hạch từ 8h sáng cho đến hết các thí sinh dự sát hạch, nếu thí sinh nào trượt sẽ tổ chức sát hạch tiếp trong ngày và thí sinh phải nộp thêm 500.000 đ/một lượt sát hạch.
 
2. Địa điểm: Tại Học Viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng, đường Trần Phú Hà Đông - Hà Nội (cạnh Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội). 
 
3. Danh sách thí sinh dự sát hạch: Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng ngành nước Việt Nam sẽ gửi riêng cho các Công ty có thí sinh dự sát hạch.
 
4. Kinh phí: Theo quy định tại Công văn số 08/TTĐTNNVN ngày 12/12/2017 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, gồm: Chi phí sát hạch 500.000 đ/lượt sát hạch một lĩnh vực; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề: 300.000 đ/chứng chỉ; Chi phí đánh giá hồ sơ: 700.000 đ/bộ hồ sơ. Tổng số kinh phí của đơn vị, theo Phụ lục gửi kèm.
 
5. Thanh toán: Đơn vị có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi tham dự sát hạch. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, đề nghị thực hiện trước ngày 13/6/2018. Thông tin tài khoản:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam;
- Số tài khoản (VNĐ): 1305201016520.
- Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Tràng An.
 
6. Đối với thí sinh dự thi sát hạch: Yêu cầu các thí sinh thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Xây dựng về việc tham dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề; động thời phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gốc (Đơn đề nghị của cá nhân, bản khai kinh nghiệm quá trình công tác có xác nhận của đơn vị, văn bằng có công chứng xác nhận, quyết định hoặc văn bản giao việc cho cá nhân, ảnh màu gốc để cỡ 4x6cm định dạng JPEC để in chứng vào chứng chỉ theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng) nộp cho Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam (tại địa điểm dự thi sát hạch) trước khi vào làm thủ tục dự thi. Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ phải hoàn nghĩa vụ nộp phí sát hạch; chi phí đánh giá hồ sơ và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề trước khi tham dự thi sát hạch. Phí và lệ phí không được hoàn trả trong mọi trường hợp (theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng).
 
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng Ngành nước Việt Nam thông báo để Quý đơn vị tạo điều kiện cho các cá nhân đăng ký xin cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD được tham dự sát hạch theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.   
 
Trân trọng cảm ơn./.
 
 TRUNG TÂM ĐTBD NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM
 GIÁM ĐỐC    
                                 
Phạm Xuân Điều

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THAM GIA SÁT HẠCH TẠI HÀ NỘI 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị