Bản tin số 6 của TVET: Tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Chúng tôi xin gửi đến Quý vị bản tin số 6 của Lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước thải thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ) tổng kết các hoạt động của Lĩnh vực hoạt động 3 và các đối tác trong 6 tháng cuối năm 2017. 

Xin chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác từ Quý vị trong các hoạt động tiếp theo của năm 2018.


 

Khóa học khác

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị