Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Tạp chí Cấp thoát Nước
Tổng biên tập: PGS.TS Ứng Quốc Dũng
Tòa soạn: 1401B, Tầng 14, Cao ốc M3-M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Điện thoại: +84-4. 62266. 1985
Fax: +84-4. 6266. 1991
E-mail : tapchicapthoatnuoc@gmail.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp nước miền Bắc
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp nước miền Nam
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Cấp nước miền Trung - Tây Nguyên
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Thoát nước Miền Bắc
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Thoát nước Miền Nam
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com
Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam
Chi hội Thoát Nước Miền Trung và Tây Nguyên
Tổng biên tập: Đỗ Minh Dũng
Địa chỉ: 278 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84.4) 38513040
Fax: (+84.4) 35110682
E-mail : info@tapchicapthoatnuoc.com