Đầu năm 1999, Hội đã cho ra đời số đặc san đầu tiên nay là Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội, xuất bản định kỳ 2 tháng/số với nội dung ngày càng phong phú và hình thức được trình bày đẹp đẽ.
 

Địa chỉ: 1401B - Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Tòa soạn: 1802 A, Tòa nhà M3-M4, 91 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024.6266 1985/ Fax: 024.6266 1991
Hotline: 0913 220 939
Email: toasoanctn@gmail.com
Tổng biên Tập: PGS.TS Ứng Quốc Dũng
P.Tổng biên Tập: Luật sư.TS Đồng Xuân Thụ
Thư ký biên tập: Nhà báo Hà Thắm

Suốt quá trình xây dựng và phát triển, Tạp chí đã và đang làm tốt vai trò là kênh thông tin truyền thông chính của Hội, là diễn đàn trao đổi, kết nối thông tin giữa Hội với các Chi hội, các đơn vị hội viên và giữa các đơn vị hội viên với nhau.

Tạp chí Cấp thoát nước, Trang thông tin điện tử tapchicapthoatnuoc.vn và Trang website vwsa.org.vn là các kênh thông tin phản ánh các hoạt động kết nối giữa các hội viên. Cung cấp các thông tin về chính sách của Nhà nước, tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, sử dụng bảo vệ nguồn nước; Quảng bá nhân rộng các mô hình tiên tiến, các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới.
 

MỘT SỐ HÍNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA TẠP CHÍ:
 
Kết quả hình ảnh cho tạp chí cấp thoát nước việt nam

Kết quả hình ảnh cho tạp chí cấp thoát nước việt nam
 
Kết quả hình ảnh cho tạp chí cấp thoát nước việt nam

Kết quả hình ảnh cho tạp chí cấp thoát nước việt nam


 

 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]