Với mục tiêu tập hợp các nhà khoa học, các cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược cũng như hộ trở cho các doanh nghiệp về phát triển ngành nước và môi trường ở Việt Nam, Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường (IWASSE) được thành lập theo quyết định số 12/QĐ-HCTNVN ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Hội Cấp Thoát nước Việt nam và hoạt động theo đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 06/2013/ĐK-KH&CN ngày 28 tháng 3 năm 2013 do sở Khoa hoc Công nghệ và Môi trương Hà nội cấp.

Viện trưởng: PGS. TS. Trần Đức Hạ
Phó Viện trưởng: Ths. Nguyễn Trọng Dương

Nhiệm vụ của IWASSE:

- Nghiên cứu khoa học kỹ thuật và phát triển các giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường;

- Tư vấn khoa học cho việc xây dựng các chương trình và dự án cấp nước, thoát nước, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; tư vấn xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật, thiết bị, vật tư về cấp thoát nước và kỹ thuậtmôi trường;

- Tham gia trong mạng lưới giáo dục kiến thức cấp thoát nước và bảo vệ môi trường cho cộng đồng và khu vực, tham gia thực hiện nhiệm vụ đào tạo nâng cao, đào tạo lại cho đội ngũ chuyên gia về kỹ thuật và quản lý môi trường; thực hiện các hoạt động giáo dục và tuyên truyền về nước và môi trường trong cộng đồng, các doanh nghiệp và tổ chức hoạt động về lĩnh vực nước và môi trường;

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ để triển khai tiến bộ khoa học công nghệ là tư vấn quản lý, đánh giá hồ sơ đấu thầu, báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư xây dựng và đào tạo hướng dẫn công nghệ, vận hành các thiết bị, và công trình cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường;

- Thực hiện các dịch vụ như thiết kế, thẩm tra và giám sát các công trình cấp nước, thoát nước và môi trường;

- Phát triển các mối quan hệ đa phương hoặc song phương với các tổ chức quốc tế, các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty,… nước ngoài về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường;

- Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội Cấp thoát nước Việt Nam giao cho.

Năng lực chuyên môn:

Các cán bộ và chuyên gia của Viện tham gia các hội thảo, đóng góp xây dựng các văn bản liên quan đến chính sách và quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường như: Dự thảo Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải, Thông tư của Bộ Xây dựng về Đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị, các định mức cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quản lý bùn thải, Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải,...; Tham gia các hội thảo về Xây dựng chiến lược vệ sinh cho các tỉnh thuộc nguồn vốn hỗ trợ của ADB, hội thảo về huy động nguồn lực cho các dự án cấp nước, thoát nước và quản lý chất thải rắn ở Việt Nam, Hội thảo về Quản lý nước thải đô thị của Chương trình Nước và Vệ sinh khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của WB…

Về hợp tác quốc tế

Viện đã có hợp tác với: Hội Tiết kiệm nước Châu Á và Tập đoàn TOTO (Nhật Bản) về nghiên cứu các thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước; Công ty Aquatech (Nhật Bản) và Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ đá Jarikko để XLNT đô thị và làng nghề ở Việt Nam; Hội Môi trường nước Nhật Bản (JSWE) tổ chức Hội thảo bàn tròn lần thứ nhất giữa các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam về hợp tác phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực môi trường nước và nước thải.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN
 

Viện trưởng: PGS.TS. Trần Đức HạViện Nghiên cứu Cấp thoát nước & Môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014
Tuyển sinh 2021-1