Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên là một thành viên của Hội Cấp Thoát nước Việt Nam. Mục đích của Chi hội là “Tập hợp, đoàn kết, động viên khuyến khích, tăng cường mối quan hệ, giao lưu, học hỏi, trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm về các thành tựu khoa học công nghệ, kỹ thuật, nâng cao công tác quản lý giữa các hội viên” nhằm góp phần không ngừng phát triển ngành Cấp Thoát nước Miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và ngành Cấp Thoát nước Việt Nam nói chung. 

Các hoạt động của Chi hội đã được duy trì thường xuyên với nội dung và chất lượng không ngừng được nâng cao, thu hút được sự tham gia của đông đảo các Hội viên trong Chi hội. Hiện nay Chi hội có 19 Hội viên tập thể là các doanh nghiệp làm công tác tư vấn thiết kế, xây dựng, quản lý công trình cấp thoát nước, sản xuất vật tư thiết bị chuyên ngành nước với tổng số khoảng 4.200 cán bộ công nhân viên. 

Với sự quan tâm đầu tư của Ðảng và Nhà nước, các cấp chính quyền đối với công tác cấp nước đô thị, nhiều dự án cấp nước đã được ưu tiên đầu tư thực hiện bằng nguồn vốn trong và ngoài nước. Nhờ vậy, tình hình cấp nước các đô thị tại các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên đã được cải thiện một cách đáng kể, công suất các nhà máy được tăng cao, tổng công suất cấp nước của các nhà máy trong Chi hội từ năm 2005 là 580.000 m3/ngày đã tăng lên gấp đôi với trên 1.000.000 m3/ngày đêm vào cuối năm 2011. Sản lượng nước ghi thu tăng từ 106 triệu m3/năm lên gần 200 triệu m3/năm. Đáng chú ý là nỗ lực giảm thiểu tỉ lệ nước không doanh thu bình quân trong toàn khu vực đã hạ từ 26% xuống còn 23%.

Chi hội đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển công tác cấp thoát nước trong khu vực và cả nước thông qua những hoạt động cụ thể, nhất là  đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước Hà Lan, Pháp, Đức, Hàn Quốc, tổ chức JICA Nhật Bản thực hiện “Dự án đào tạo phát triển nguồn nhân lực Miền Trung và Tây Nguyên” tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các hội thảo theo các chủ đề kinh tế kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và các vấn đề thuộc cơ chế, chính sách phát triển ngành cấp thoát nước Việt Nam. Hoạt động của các thành viên trong chi hội đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tích to lớn trong nhiệm vụ cấp nước và thoát nước, từng bước cải thiện rõ rệt tình hình cấp nước, giải quyết thoát nước làm sạch môi trường, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tại từng địa phương.


 
Tuyển sinh 2021-1