Công ty công trình đô thị Tân An

Tên viết tắt    HV0112    
Tên gọi    Công ty công trình đô thị Tân An
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Company Tan An urban projects
Tel    072 3826 127; 072 3829671        Fax    072 3838 900    Email    -
Số 8, Tỉnh lộ 827, TX Tân An, Long An
Website    -    
Ngành nghề    Thoát nước, Nước, Nước Thải - Hệ Thống Xử Lý
+ An Toàn Giao Thông, Đèn Tín Hiệu - Trang Thiết bị
+ Dịch Vụ Cây Xanh 
+ Môi Trường - Công Ty Môi Trường
Người đại diện: Ông Nguyễn Văn Lộc - Giám Đốc
Loại hình: Công Ty Dịch Vụ
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]