Công ty TNHH MTV công trình công cộng Vĩnh Hưng

Tên viết tắt    HV0111    
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV công trình công cộng Vĩnh Hưng
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    1TV Co., Ltd. Vinh Hung public
Tel    072 3847 173; 072 3971096        Fax    072 3848333    Email    -
Đường Cách mạng tháng 8, Thị trấn Vĩnh Hưng- huyện Vĩnh Hưng- tỉnh Long An
Website    -    Ngành nghề    Thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]