Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 5

Tên viết tắt    HV0110    
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV Dịch vụ công ích Quận 5
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    1TV Co. District 5 public service
Tel    08 39507620; 08 38555712        Fax    08 38551372    Email    -
587 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Website    -    Ngành nghề    Thoát nước