Công ty TNHH MTV Cấp thoát Nước và Môi trường tỉnh Bình Dương

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
1. Giai đoạn 1975 - 1991

Công ty TNHH 1 Thành viên Cấp Thoát Nước - Môi trường Bình Dương có tiền thân là "Trung Tâm Cấp Thuỷ Bình Dương" từ trước năm 1975, sau đó có tên là : "Xí nghiệp Cấp nước và Công trình đô thị" trực thuộc UBND thị xã Thủ Dầu Một. Lúc đó, Công ty chỉ có 4 trạm bơm nước ngầm với nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp nước sạch cho nhân dân. Số lượng khách hàng lúc đó chỉ có 2000 hộ dân và cơ quan.

2. Giai đoạn 1991 - 2005

Ngày 15/10/1991 “Xí nghiệp Cấp thoát nước Sông Bé” quyết định xin thành lập doanh nghiệp Nhà nước với nhiệm vụ là sản xuất, phân phối nước và kinh doanh lắp đặt đường ống cho khách hàng và đã được UBND tỉnh Sông Bé ký quyết định. Doanh nghiệp cho hạch toán độc lập, có dấu riêng dưới sự chỉ đạo của UBND.

Ngày 01/01/1997 tỉnh Bình Dương được tái lập (từ Sông Bé cũ tách ra làm 2 tỉnh Bình Dương và Bình Phước). Qua nhiều lần đổi tên cho phù hợp với tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh, đến ngày 13/04/1997 Công ty Cấp Thoát Nước Bình Dương ra đời với tư cách là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích. Công ty chịu sự chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương trực thuộc Sở Xây Dựng quản lý Nhà nước theo ngành nghề kinh tế kỹ thuật.

Thời gian này cũng là quá trình đổi mới của tỉnh, thực hiện phương châm trải thảm đỏ mời gọi đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng, cộng với niềm tin từ những thành quả đạt được của những nhà đầu tư đi trước, Bình Dương đã dần thu hút lượng đầu tư vào tỉnh tăng lên nhanh chóng. Các khu công nghiệp nhanh chóng được thành lập kéo theo tốc độ tăng trưởng dân số tự nhiên và cơ học khá cao, dân từ nơi khác di cư sang tỉnh Bình Dương sinh sống và lập nghiệp ngày càng nhiều.

Vào thời gian này, công ty cũng đã có định hướng tầm nhìn chiến lược cho việc phát triển chung công ty trong tương lai, tuy nhiên công ty vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong việc sản xuất, tiêu thụ và nguồn vốn đầu tư do khách hàng sử dụng nước chưa phát triển nhiều và chưa ổn định, nhưng đây cũng là giai đoạn khởi đầu cơ hội cấp nước, phát triển khách hàng của công ty.

3. Giai đoạn 2005 đến nay

Kết quả của những nỗ lực của toàn tỉnh trong thời gian qua là tỉnh Bình Dương được đánh giá là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất nước. Tỉ trọng các ngành trong GDP: công nghiệp 65,90%, dịch vụ 23,88%, nông nghiệp 10,22%, tăng trưởng năm 2005 là 15,4%. Chính sự phát triển đầu tư đó sẽ là nguồn khách hàng tiềm năng sử dụng nước cũng như các dịch vụ khác khá lớn của công ty.

Ngày 21/12/2005 UBND tỉnh Bình Dương có quyết định chuyển Công ty Cấp Thoát Nước Bình Dương thành Công ty TNHH 1 Thành Viên Cấp Thoát Nước - Môi Trường Bình Dương với tên giao dịch : BIWASE.

Tên viết tắt: BIWSE    
Tên gọi: Công ty TNHH 1TV Cấp thoát Nước và Môi trường tỉnh Bình Dương
Ngày thành lập: 01/01/1975    
Tên quốc tế: Binh Duong Water Supply Sewerage and Environment Co., Ltd
Tel: 0650 3 838 333 - 3 89 77 66        Fax: 0650 3 827 738
Địa chỉ: Số 11 - đường Ngô Văn Trị - P.Phú Lợi – Tp.Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương
Email: binhduong@biwase.com.vn ; ctyctnbd@hcm.vnn.vn
Website: http://www.biwase.com.vn/  
Ngành nghề: Cấp thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]