Công ty TNHH MTV Cấp Nước Nghệ An

Tên viết tắt    HV0044    
Tên gọi    Công ty TNHH 1 TV Cấp Nước Nghệ An
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Nghe An water supply single owner company limited
Tel    038 844 807; 0383 831 776        Fax    038 844 807; 0383 842 208    
32 Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước

Giám đốc: Phan Cảnh Đệ 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]