Công ty Cổ phần Cấp Nước Thanh HoáTên tiếng Anh: THANH HOA WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: THAWACO
Mã chứng khoán: THN

1. Trụ sở chính: Số 99, đường Mật Sơn – Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại: (02373 852 966) – Fax: (02373 856 648)
Email:cnth@capnuocth.vn
Website: https://capnuocthanhhoa.vn/
Mã số thuế: 2800219549

2. Quyết định thành lập: số 4753/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa thành Công ty cổ phần.

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số 2800219549 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 03/10/2005 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 2/7/2020.

4. Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng.

5. Vốn điều lệ của Công ty: 329.954.110.000 VNĐ
(Bằng chữ: Ba trăm hai mươi chín tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu một trăm mười nghìn đồng).
Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
Tổng số cổ phần : 32.995.411

 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị