Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Thanh Hoá

Tên viết tắt    HV0042    
Tên gọi    Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Thanh Hoá
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    0373852 547        Fax    037 3856 648    
99 Đường Mật Sơn, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước

Giám đốc:    Nguyễn Văn Mạnh
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]