Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Ninh Bình

Tên viết tắt    HV0041    
Tên gọi    Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Nước Sạch Ninh Bình
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Ninh Binh water supply single owner company limited
Tel    (84-30) 3871053, 3884193        Fax    (84-30) 3875033    
2 Võ Thị Sáu, P. Đông Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình
Email    -
Website    -    
Ngành nghề    Cấp nước

Giám Đốc: Ông Vũ Đình Túc
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]