Công ty TNHH MTV Cấp Nước Hải Phòng

Tên viết tắt    HV0040    
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV Cấp Nước Hải Phòng
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    031 745 377        Fax    031 823 748    
Số 1A- Lý Tự Trọng-Quận Hồng Bàng-Thành Phố Hải phòng
Email    nfo@capnuochp.com.vn
Website    http://capnuochp.com.vn/    
Ngành nghề    Cấp nước

TGĐ:  Vũ Hồng Dương: 0913 538 005
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]