Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Hải Dương

Tên viết tắt    HV0036    
Tên gọi    Công ty TNHH 1TV kinh doanh nước sạch Hải Dương
Ngày thành lập    27/10/2009    
Tên quốc tế    Hai Duong water supply single owner Company
Tel    03203.841517        Fax    03203.859010    
Số 10, đường Hồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Email    Ctycnhd@hn.vnn.vn
Website    -    
Ngành nghề    Cấp thoát nước

Giám đốc: Nguyễn Văn Đoàn: 0983 855 333 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]