Công ty TNHH MTV Cấp Nước Cao Bằng


Tên quốc tế:    Cao Bang Water Supply and Sewerage Co, Ltd
Địa chỉ: Phố Tân An, P. Tân Giang, TX Cao Bằng
Tel:    026 3852 307        
Fax:    026 3855 014    
Tổng Giám đốc: Đặng Nhật Quân
Tuyển sinh 2021-1