Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương

Thông tin chi tiết:

Trụ sở:    Số 1 đường Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương

Điện thoại:    (0320) 3 852 508; 3 858 707.      -      Fax: (0320) 3 858 707; 3 849 227.

Giám đốc:    Đào Nguyên Vĩ

 Ngày 10/3/1984, UBND tỉnh Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương), căn cứ đề nghị của UBND thị xã Hải Dương (nay là thành phố Hải Dương) và Ban tổ chức chính quyền tỉnh (nay là Sở nội vụ), đã chia Phòng quản lý nhà đất và công trình công cộng đô thị Thị xã Hải Dương thành ba Công ty hoạt động công ích dưới sự chỉ đạo của UBND thị xã Hải Dương. Một trong ba công ty này là Công ty Thị Chính, hoạt động theo mô hình sự nghiệp.

Ngày 07/11/2006 công ty Thị Chính thành phố Hải Dương được chuyển đổi thành công ty TNHH Một thành viên Quản lý Công trình Đô thị Hải Dương, trực thuộc UBND tỉnh ( theo Quyết định  số 3853/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương), hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]