Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai

Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
Địa chỉ Công ty: Lô 6 Khu Công nghiệp Điện Bàn - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235 221 4012 ; Fax: 0235 394 3435

Đại diện công ty: Huỳnh Lam Phi
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0914 039 005