Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Gia Nguyễn

Tên viết tắt    Gia Nguyễn    
Tên gọi    Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Gia Nguyễn
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Hatex
Tel    04.39412100 & 0968628711      Fax    04.37916437  
Số 5 ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Email    -
Website    http://hatex.vn/    
Ngành nghề    Thiết bị ngành nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]