Công ty TNHH Công nghiệp và tự động hoá NKD

Địa chỉ: Tầng 1 Pháp A, Toà Helios Tower, Số 75 Tam Trinh, P. Mai Động, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
Đại diện: Vũ Quang Nghĩa
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website: https://nkd.com.vn
Liên hệ: Vũ Quang Nghĩa
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 0975 688 988
Email: contact@nkd.com.vn