Công ty TNHH Xây dựng - Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Lan Thanh


Địa chỉ: 665A Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện: Ông Vũ Văn Lâm
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Website: lanthanh.com.vn
Liên hệ: Nguyễn Văn Bách
Chức vụ: Trợ lý giám đốc
Điện thoại: 086 921 4501
Email: lamvubmp@gmail.com
Tuyển sinh 2021-1