Công ty TNHH MTV Cấp nước Hà Đông


Địa chỉ: Số 2A phố Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 0243.2525.656
Email: hadong.ns@gmail.com
Website: https://hadowa.vn/

Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông tiền thân là Trạm cấp nước do người Pháp xây dựng, công suất ban đầu chưa đến 1.000m3 /ngày đêm và chỉ phục vụ riêng cho các cơ quan, trại lính và dinh thự của các quan lại thời Pháp thuộc. 

Ngày 06/10/1954, tỉnh Hà Đông được hoàn toàn giải phóng, trạm cấp nước được Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Đông giao lại cho Ty Kiến trúc- Thủy lợi quản lý. 

Ngày 25/02/1957, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Đông có Quyết nghị về việc chuyển Nhà máy nước thị xã Hà Đông sang Xí nghiệp quốc doanh- có nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh nước máy, phục vụ các nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của khối cơ quan, xí nghiệp và dân sinh trong khu vực Thị xã Hà Đông. 

Trong hơn nửa thế kỷ qua, đất nước ta đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử: vừa chiến đấu thống nhất tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới, mở cửa hội nhập với thế giới để phát triển kinh tế và giữ vững hòa bình. Trong quá trình xây dựng và phát triển để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi thời kỳ, Công ty đã đổi tên nhiều lần:

– Ngày 25/02/1957: theo Quyết nghị số 14 Trạm cấp nước Hà Đông đổi tên thành Nhà máy nước Hà Đông.

– Ngày 01/12/1992: Nhà máy nước Hà Đông đổi tên thành Công ty cấp nước Hà Đông theo quyết định số 486/QĐ-UB ngày 01/12/1992 của UBND tỉnh Hà Tây.

– Ngày 14/05/2010: Công ty cấp nước Hà Đông đổi tên thành Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông theo Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 14/05/2010 của UBND Thành phố Hà Nội.
Tuyển sinh 2021-1