Công ty TNHH XD và xử lý Môi trường Đại Minh

DAMIFA đã nhận được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như về thiết bị từ các công ty Salmson, Eversoft, Dosatron, IDE Ingénierie… của Pháp và Châu Au.
DAMIFA, với kinh nghiệm 10 năm trong lĩnh vực xử lý nước, đã thực hiện thành công hơn 30 dự án lớn tại Việt Nam.
LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
Hợp tác, hỗ trợ và nghiên cứu cùng với các công ty trong và ngoài nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Thi công công trình:
Xây dựng và lắp đặt các hệ thống xử lý nước: nước cấp, nước thải.
Chuyển giao công nghệ chuyên ngành xử lý nước và môi trường.
Tư vấn thiết kế các công trình công nghệ xử lý nước.
Hoạch định và đánh giá các thiết bị xử lý môi trường.
Cung cấp bơm các loại và các thiết bị xử lý môi trường.

Tên viết tắt    Damifa.,Ltd.    
Tên gọi    Công ty TNHH XD và xử lý Môi trường Đại Minh
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    08 39 703 108        Fax    08 32 652 037    
Số 3 Khu A, Đường Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Email    damifa@hcm.vnn.vn | daiminh@damifa.com
Website    http://www.damifa.com/    
Ngành nghề    Cấp thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]