Công ty CP Xây dựng và Thương mại TQT Hà Nội

Địa chỉ Công ty: Số 2 Phố Ngô Gia Khảm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội 
Điện thoại: 0915 633 683;          
Email: thanhphobien1411vk@gmail.com 
Đại diện công ty: Ông Bùi Hoàng Tùng
Chức vụ: Giám đốc          
Tuyển sinh 2021-1