Công ty CP Xây dựng - Tư vấn - Thiết kế quốc tế Đông Á

Địa chỉ:  212/41B Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 028 3868 4881
Fax: 028 3868 4160
Email: dongaccdjsc@yahoo.com
Website: www.dongaccd.com.vn
Đại diện công ty: Ông Nguyễn Trung Cương - Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0939 845 999
Tuyển sinh 2021-1