Công ty CP Tư vấn và Đầu tư bất động sản Việt Tín 


Địa chỉ: 6B Nguyễn Thành Ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ CHí Minh 
Điện thoại: 028 3910 0461
Fax: 028 3910 0463
Email: viticc@gmail.com
Website: www.vitic.vn
Đại diện công ty: Ông Trần Văn Dũng - Chức vụ: Tông giám đốc

 
Tuyển sinh 2021-1