Công ty TNHH Giải pháp Môi trường Đại Nam


Địa chỉ:
Công ty: Số 144 Đường Chu Văn An, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 6290 2086;   
Email: dainammt@gmail.com - Website: www.dainam-enviro.com
Đại diện công ty: Ông Ngô Quang Hiếu - Chức vụ: Giám đốc  
Người liên hệ:  Bà Huỳnh Thị Nhi  - Chức vụ: Trợ lý Ban giám đốc
Điện thoại: 0905 133 386

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - DỊCH VỤ

1. Tư vấn hồ sơ môi trường
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản và chi tiết
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường ( Cam kết bảo vệ môi trường cũ)
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Lập báo cáo giám sát môi trường, báo cáo quản lý chất thải nguy hại.
Lập hồ sơ xin phép xả thải, hồ sơ khai thác nước mặt, nước ngầm các cấp.
Lập hồ sơ đấu nối vào nguồn xả thải.

2. Thiết kế, thi công lắp đặt công trình môi trường
Thiết kế, thi công, vận hành, bảo trì hệ thống xử lý nước thải các loại;
Sản xuất thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt và y tế.
Xử lý nước cấp cho các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch.
Xử lý nước uống đóng chai, nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, khử trùng, làm mềm nước.
Thi công hệ thống cấp và thoát nước các loại.

3. Cung cấp máy móc thiết bị, vi sinh môi trường
Cung cấp hóa chất, vi sinh xử lý nước thải, vi sinh khử mùi bãi rác, vi sinh xử lý nitơ, vi sinh xử lý dầu mỡ, vi sinh xử lý bùn, giảm bùn thải.
Cung cấp thiết bị, máy móc quan trắc: Thiết bị quan trắc tự động nước thải, nước mặt, nước ngầm và không khí, ống khói thải.
 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]