Công ty TNHH Mục tiêu Môi trường và Cộng đồng

Địa chỉ Công ty: 14 Mai Văn Vĩnh, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:  028 6656 8822
Fax: 028 3636 2498
Email: greentarget.vn@gmail.com
 
Đại diện Công ty: Nguyễn Kim Nguyên
Chức vụ: Tổng giám đốc
 
Người liên hệ: Ông Nguyễn Hoài An
Chức vụ: Giám đốc điều hành
Điện thoại: 0933 996868
Tuyển sinh 2021-1