Công ty TNHH Tư vấn và Quản lý XD Khánh Hòa


Địa chỉ: Tổ 5 Phú Trung, Xã Vĩnh Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 6500 220;           

Email: congtykhanhhoa2018@gmail.com   

Website:  thietkexd.com

Người đại diện: Ông Đào Vũ Xuân Nam    

Chức vụ: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0988 875 375
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]