Công ty TNHH ABB

Kết quả hình ảnh cho abb logo
Địa chỉ: Km9, Quốc Lộ 1A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3861 1010;                         Fax: 024 3861 1009

Email: support@vn.abb.com             Website:  https: new.abb.com.vn

Đại diện công ty: Ông YEOH TEONG WAH     Chức vụ: GĐ kinh doan ban truyền động

Người liên hệ: Ông Nguyễn Công Tâm         Chức vụ: Account Manager
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]