Công ty CP Cấp thoát nước King

Địa chỉ: 136 Trần Nhân Tông, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam                      

Email: capthoatnuocking@gmail.com                            

Đại diện Công ty: Ông Nguyễn Văn Ba                 

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0903 572 955

Người liên hệ:   Bà Bùi Thị Vân Anh - Trưởng phòng kế toán

Điện thoại: 0915 795 511; 0905 008 803
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]