Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Thông tin
1. Ngành nghề kinh doanh:  -  Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt. Khai thác, xử lý nước, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt đô thị và công nghiệp.  - Tư vấn thiết kế công trình, giám sát thi công công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình: Cấp thoát nước, xây dựng công nghiệp, xây dựng dân dụng, thủy lợi, khu du lịch, khu nghỉ dưỡng, vườn sinh thái...  - Sản xuất và kinh doanh dịch vụ vật tư ngành nước.  - Hoạt động kinh doanh du lịch - dịch vụ, tham quan, nghỉ dưỡng. 

2. Vốn điều lệ: 100% vốn nhà nước. 

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy SXKD của công ty:

  a. Bộ máy giúp việc:

    1. Phòng Tổ chức Hành chính.

    2. Phòng Kế toán.

    3. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.    4. Ban Quản lý dự án Cấp thoát nước.     5. Đội Quản lý Lòng Hồ.     

 b. Các đơn vị trực thuộc:

    1. Nhà máy nước Đà Lạt.

    2. Nhà máy nước Bảo Lâm.

    3. Nhà máy nước Đạ Tẻh.

    4. Nhà máy nước Lâm Hà.

    5. Nhà máy nước Đương Dương.

    6. Nhà máy nước Đam Rông.

    7. Nhà máy nước Đạ Houai.

    8. Xí Nghiệp Cấp nước Đà lạt.

    9. Xí Nghiệp Quản lý nước thải.

   10. Xí nghiệp Quản Lý Thủy Lượng Kế.

Tên viết tắt    CTN Lâm Đồng    
Tên gọi    Công Ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Lâm Đồng
Ngày thành lập    18/08/2005    
Tên quốc tế    LAWACO
Tel    063 - 3 822 240, 063 - 3 834 304        Fax    063 - 3 824 050    
50 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Email    lawaco@lawaco.com/ lawacotochuc@yahoo.com.vn
Website    www.lawaco.com    
Ngành nghề    Cấp thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]