Công ty TNHH Thương mại Trương Nguyệt

Tên viết tắt    Công ty TNHH Thương mại Trương Nguyệt    
Tên gọi    Công ty TNHH Thương mại Trương Nguyệt
Ngày thành lập    29/03/2005    
Tên quốc tế    ng enginerring co.,LTD
Tel    08 38662542        Fax    08 38662138    
319 - A7 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP Hồ CHí Minh
Email    ng-enginerring@hcm.vnn.vn
Website    www.ng.enginerring.com    
Ngành nghề    Thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]