Công ty Cổ phần Phát triển HT Kỹ thuật VMCTECH

Địa chỉ: Phòng 801, tầng 8, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 5413 6534
Fax: 08 5416 1066
Email: davidtran.vmcgroup@gmail.com
Chủ tịch: Ông Trần Văn Chín
 
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]