Công ty TNHH SX ống CN Hàn quốc và dịch vụ TM Tân Phát

Tên viết tắt    Công ty TNHH SX ống CN Hàn quốc và dịch vụ TM Tân Phát    
Tên gọi    Công ty TNHH SX ống CN Hàn quốc và dịch vụ TM Tân Phát
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    0511 3810 889        Fax    0511 3810 829    
173 Nguyễn Chí Thanh Phường Hải Châu Tp. Đà Nẵng
Email    tanly@dng.vnn.vn
Website    http://www.tanphathq.com.vn/    
Ngành nghề    Thiết bị ngành nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]