Công ty Cổ phần XD cấp thoát nước số 12

Tên viết tắt    Công ty Cổ phần XD cấp thoát nước số 12    
Tên gọi    Công ty Cổ phần XD cấp thoát nước số 12
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    -
Tel    058 3881179; 058 3881180; 058 3881981        Fax    -    
​Số 11 Võ Thị Sáu,Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà
Email    xn202@dng.vnn.vn
Website    -    
Ngành nghề    -