Công ty TNHH MTV Cấp nước Nông thôn Tiền Giang

Công ty TNHH MTV cấp nước nông thôn Tiền Giang hiện nay vốn được chuyển đổi từ Công ty khai thác và cấp nước sinh hoạt nông thôn Tiền Giang. Được thành lập theo Quyết định số 3667/QĐ-UB, ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đến năm 2010 để đáp ứng yêu cầu quản lý chung, Công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH Một Thành Viên cấp nước Nông Thôn theo quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 29 tháng 09 năm 2010 của Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang.

Hiện nay Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, có con dấu riêng, hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Cơ cấu tổ chức công ty:

Công ty Cấp nước nông thôn Tiền Giang hiện có tổng số nhân sự là 183 người

Ban Giám Đốc gồm có:

Ông Lê Văn Khuê : Hiện là Chủ Tịch Công ty

Ông Ngô Hồng Khanh: Hiện là Giám Đốc Công ty

Ông Giang Ngọc Hải : Hiện là Phó Giám Đốc Công ty.

Các Phòng- Ban

Phòng Tổ chức – Hành chánh

Phòng Kế toán- Tài vụ

Phòng Kế hoạch Vật Tư- Kỹ thuật

Phòng Quản lý cấp nước

Đội thi công

Đội khảo sát thiết kế

Tên viết tắt    Công ty Cấp nước nông thôn Tiền Giang    
Tên gọi    Công ty TNHH MTV Cấp nước Nông thôn Tiền Giang
Ngày thành lập    14/12/2006    
Tên quốc tế    Ben Tre Water Supply And Sewerage One Member Company Limited.
Tel    0733.976176        Fax    0733.872289    
Số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Email    ctytnhhmtvcnnt@vnn.vn
Website    capnuocnongthontg.tk    
Ngành nghề    Cấp nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]