Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty TNHH nhà nước một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR_VT (BUSADCO) là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích theo mô hình Công ty Mẹ _ công ty Con. Được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ. Có 05 lĩnh vực hoạt động bao gồm:
- Hoạt động công ích trong lĩnh vực thoát nước đô thị;
- Dịch vụ Tư vấn Xây dựng tổng hợp và Dịch vụ môi trường, thương mại;
- Thi công Xây lắp các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Đầu tư phát triển Dự án đa ngành, đa lĩnh vực;
- Nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ;

Cơ cấu tổ chức: gồm Tổng Giám đốc, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc và 14 đầu mối trực thuộc (Các Phòng, Ban, Đội, các xí nghiệp, các công ty con, chi nhánh công ty).

Nhân sự: tổng số CBCNV Công ty hiện nay là 780 người, trong đó lực lượng lao động có trình độ khoa học kỹ thuật chuyên ngành, chuyên sâu là 97 người. 
+ Chứng chỉ Chủ nhiệm đồ án thiết kế gồm: Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp: 03 cái; Chuyên ngành Cấp thoát nước và vệ sinh môi trường: 06 cái; Chuyên ngành Xây dựng các công trình Thủy Lợi: 01 cái; Chuyên ngành Xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật: 02 cái; + Chứng chỉ Giám đốc Ban Quản lý dự án: 03 cái;

+ Chứng chỉ Quản lý dự án: 14 cái;

+ Chứng chỉ Nghiệp vụ đấu thầu: 45 cái;

+ Chứng chỉ Định giá Xây dựng: 03 cái;

+ Chứng chỉ Chỉ huy trưởng công trình: 08 cái;

+ Chứng chỉ Kế toán Kiểm toán: 04 cái;

+ Chứng chỉ Giám sát công trình: 32 cái;

+ Chứng chỉ khảo sát địa chất công trình: 01 cái;

+ Chứng chỉ khảo sát địa hình: 01 cái;

Vốn điều lệ: 41,4 tỷ VnĐ
Trụ sở Công ty: diện tích sử dụng: 1800 m2.
Tài sản cố định: 
+ 01 trụ sở làm việc: diện tích xây dựng là 1800m2
+ 01 thư viện bao gồm các đầu sách khoa học kỹ thuật chuyên ngành về cấp thoát nước và vệ sinh môi trường;         
+ Máy vi tính: 106 cái;
+ Xe, máy, phương tiện chuyên dùng: 38 cái; 
+ Máy thông vét cống ngầm thoát  nước đô thị: 30 hệ thống;                    
+ Máy tòan đạc điện tử: 4 cái; 
+ Dây chuyền công nghệ: 06 nhà máy chế tạo các loại thiết bị BTCT đúc sẵn thành mỏng dùng trong lĩnh vực  kết cấu Hạ tầng kỹ thuật và Bảo vệ môi trường.

Quản lý đầu tư và xây dựng: 
 + Đang làm chủ đầu tư 10 dự án với tổng mức đầu tư  khoảng 5.629 tỷ đồng – tương đương 329 triệu USD (Dự án ODA : 5.119 tỷ tương đương 299 triệu USD;) trong đó có 7 dự án lớn gồm:
+ Dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước TP. Vũng Tàu” sử dụng nguồn vốn ODA-Cộng Hòa Pháp. 
+ Dự án “Thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa” sử dụng nguồn vốn ODA-Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ. 
+ Dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước khu đô thị mới Phú Mỹ” sử dụng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính Phủ Hà Lan. 
+ Dự án “Thu gom, xử lý và thoát nước TP. Vũng Tàu” – GĐ 2” và Dự án Thu gom xử lý nước thải đô thị Long Điền” sử dụng nguồn vốn ODA Chính phủ Tây Ban Nha. 
+ Dự án “Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng – TP.Vũng Tàu”  vốn ODA của Chính phủ Bỉ. 
+ Dự án “ Hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới tại các đơ thị trên địa bàn tỉnh BR-VT”. Với tổng số 21.727 hệ thống. Đang thi công.
+ Dự án Tuyến cống hộp B4x2m trục thoát nước chính thị xã Bà Rịa.
Quản lý vận hành bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị:  Đang thực hiện quản lý, duy tu, duy trì, bảo vệ và vận hành hệ thống thoát nước tại các đô thị trên địa bàn tỉnh BR-VT với tổng chiều dài:  612.37 Km cống các loại (trong đó Tp Vũng Tàu: 231.1 Km; TX Bà Rịa 131km; Tân Thành 93km; Long Điền 58.44km; Đất Đỏ 16.4km; Xuyên Mộc 25.9km; Châu Đức 56.53km), 02 Cống điều tiết triều, 07 cống ngăn triều, 01 trạm bơm tăng áp, 123 cửa xả, 13 hồ điều hòa với tổng diện tích khoảng 210 ha.
 
Giá trị sản lượng thực hiện năm 2010:  253,28 tỷ VNĐ

Tên viết tắt: HV0116    
Tên gọi:  Công ty thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế :  Urban Drainage Company in Ba Ria Vung Tau
Tel: 064 3853 125        Fax: 064 3511 385; 0903 801 404  
​Địa chỉ: Số 6 Đường 3/2, Phường 8, TP Vũng Tàu
 Email:  info@busadco.com.vn
Website : http://www.busadco.com.vn    
Ngành nghề:  Cấp thoát nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]