Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1

"- Đào tạo cán bộ kỹ thuật, nghiệp vụ bậc cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành xây dựng phục vụ nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội, an ninh và quốc phòng. - Nghiên cứu thực nghiệm khoa học - công nghệ và tư vấn, đầu tư xây dựng, phục vụ đào tạo theo quy định của pháp luật."

Tên viết tắt    HV0155    
Tên gọi    Trường Cao Đẳng Xây Dựng Số 1
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    College Building Number 1
Tel    04 62652629        Fax    04 35530553    Email    ctc1@ctc1.edu.vn
Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
Website    www.cdxd1.edu.vn
Ngành nghề    Trường đào tạo
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]