Viện khoa học và kỹ thuật Môi trường - ĐHXD

Thông tin
"- Biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu khoa học phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.

- Đã đào tạo được khoảng 4.500 kỹ sư chuyên ngành cấp thoát nước - môi trường nước, thông gió cấp nhiệt - vi khí hậu - môi trường xây dựng, môi trường đô thị và khu công nghiệp.

- Đã đào tạo được trên150 thạc sỹ kỹ thuật môi trường.

- Đã đào tạo được 15 tiến sỹ chuyên ngành cấp thoát nước.
- Đã tổ chức trên 100 khoá tập huấn ngắn hạn về quan trắc môi trường, công nghệ xứ lý nước và nước thải, quản lý môi trường, hoá học môi trường, vệ sinh môi trường, vận hành và bảo dưỡng các công trình cấp thoát nước... cho cán bộ các cơ quan trung ương, địa phương, các công ty, các dự án...

- Trong 3 năm (2006-2008), Viện đã chủ trì thực hiện 4 nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, 41 nhiệm vụ cấp bộ, 36 nhiệm vụ cấp cơ sở; có 18 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế, 30 bài trên các tạp chí chuyên ngành trong nước."

Tên viết tắt    HV0149    
Tên gọi    Viện khoa học và kỹ thuật Môi trường - ĐHXD
Ngày thành lập    -    
Tên quốc tế    Institute of Scientific and Technical Environment
Tel    0697 010; 04 38 693 405        Fax    -    Email    epe-edu@vnn.vn.
Số 55 Đường Giải Phóng, Hà Nội
Website    http://www.epe.edu.vn    
Ngành nghề    Các trường đào tạo
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]