Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận

Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận (tiền thân là Xí nghiệp khoan cấp nuớc, được thành lập và hoạt động từ tháng 4/1981) là DNNN được thành lập lại theo thông báo số 334/TB-DNNN ngày 17/11/1992 của Bộ Xây Dựng và quyết định số 746/QĐ/UBBT ngày 11/12/1992 của UBND Tỉnh Bình Thuận bao gồm 4 đơn vị cơ sở:

- Nhà máy nước Phan Thiết tại thành phố Phan thiết.

- Nhà máy nước Lagi tại thị xã Lagi.

- Nhà máy nước Bắc Bình tại huyện Bắc Bình.

- Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước.

Tên viết tắt: BTWACO    
Tên gọi: Công ty CP Cấp thoát nước Bình Thuận
Ngày thành lập: 01/04/1981    
Tên quốc tế:  Binh Thuan Water Supply And Drainage JSC.
Tel:   062.3822474        Fax:   062 3822 457  
Địa chỉ: 137 Lê Hồng Phong, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
 Email: btwaseco@vnn.vn
Website    -    
Ngành nghề:   Cấp nước
Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]