1215/Chương trình hợp tác đào tạo nghề “Kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải” chia sẻ kinh nghiệm thành công trong khối ASEAN

Chương trình hợp tác đào tạo nghề “Kỹ thuật thoát nước ...

2/07/2018

Từ ngày 21/06-22/06/2018 tại Jakarta, Indonesia, 60 nhà hoạch định chính sách ...

1153/Đào tạo ngắn hạn, lợi ích lâu dài

Đào tạo ngắn hạn, lợi ích lâu dài

8/05/2018

Tại Việt Nam, ngành Thoát và Xử Lý Nước Thải (XLNT) còn gặp nhiều ...

1134/Thông báo tổ chức lớp cơ bản về Vận hành Hệ thống thoát nước tại Huế

Thông báo tổ chức lớp cơ bản về Vận hành Hệ thống thoát ...

5/04/2018

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng ngành nước Việt Nam thuộc Hội Cấp thoát nước Việt Nam sẽ tổ chức lớp cơ ...

1034/Bản tin số 6 của TVET: Tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Bản tin số 6 của TVET: Tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm ...

18/12/2017

Chúng tôi xin gửi đến Quý vị bản tin số 6 của Lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước ...

887/Sát hạch chuyên môn đối với giáo viên và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp

Sát hạch chuyên môn đối với giáo viên và cán bộ đào tạo ...

19/07/2017

Ngày 28/6 đến 30/6/2017, Chương trình TVET đã tổ chức thử nghiệm thi theo tiêu chuẩn của Đức. Chương ...

853/VWSA vừa được bổ sung thêm 11 giảng viên kỹ thuật xử lý nước thải

VWSA vừa được bổ sung thêm 11 giảng viên kỹ thuật xử lý ...

24/06/2017

Ngày 17/11/2016, tại Bình Dương, Chương trình Hợp tác kỹ thuật Việt - Đức (TVET) ...

841/Hiệu quả hoạt động của Dự án TVET 6 tháng đầu năm 2016

Hiệu quả hoạt động của Dự án TVET 6 tháng đầu năm 2016

24/06/2017

Được triển khai từ năm 2013 đến nay, Dự án “Đào tạo nghề cho lĩnh vực nước ...

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị