1034/Bản tin số 6 của TVET: Tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Bản tin số 6 của TVET: Tổng kết hoạt động 6 tháng cuối năm ...

18/12/2017

Chúng tôi xin gửi đến Quý vị bản tin số 6 của Lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo Nghề trong lĩnh vực Nước ...

887/Sát hạch chuyên môn đối với giáo viên và cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp

Sát hạch chuyên môn đối với giáo viên và cán bộ đào tạo ...

19/07/2017

Ngày 28/6 đến 30/6/2017, Chương trình TVET đã tổ chức thử nghiệm thi theo tiêu chuẩn của Đức. Chương ...

853/VWSA vừa được bổ sung thêm 11 giảng viên kỹ thuật xử lý nước thải

VWSA vừa được bổ sung thêm 11 giảng viên kỹ thuật xử lý ...

24/06/2017

Ngày 17/11/2016, tại Bình Dương, Chương trình Hợp tác kỹ thuật Việt - Đức (TVET) ...

841/Hiệu quả hoạt động của Dự án TVET 6 tháng đầu năm 2016

Hiệu quả hoạt động của Dự án TVET 6 tháng đầu năm 2016

24/06/2017

Được triển khai từ năm 2013 đến nay, Dự án “Đào tạo nghề cho lĩnh vực nước ...

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị