Ông Nguyễn Đức Bôn - Ủy viên

Ông Nguyễn Đức Bôn - Ủy viên

Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Cấp Thoát Nước

Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên

Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại N. T. P

Ông Lương Văn Bạ - Ủy viên

Ông Lương Văn Bạ - Ủy viên

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên

Ông Lê Văn Tuấn - Ủy viên

Tổng giám đốc – Công ty Cổ phần nước và Môi trường (VIWASE)

Ông Đặng Nhật Quân - Ủy viên

Ông Đặng Nhật Quân - Ủy viên

Tổng giám đốc - Công ty TNHH một thành viên Cấp Nước Cao Bằng

Ông Nguyễn Minh Khuyến - Ủy viên

Ông Nguyễn Minh Khuyến - Ủy viên

Phó Cục trưởng, Cục Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Đặng Quốc Dũng - Ủy viên

Ông Đặng Quốc Dũng - Ủy viên

Chủ tịch kiêm Tổng GĐ - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam

Ông Ngô Thanh Phương - Ủy viên

Ông Ngô Thanh Phương - Ủy viên

Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nước sạch Lào Cai

Ông Vũ Hữu Tân - Ủy viên

Ông Vũ Hữu Tân - Ủy viên

Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

Ông Phạm Trọng Khôi - Ủy viên

Ông Phạm Trọng Khôi - Ủy viên

Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Nam

Ông Trần Thanh Sơn - Ủy viên

Ông Trần Thanh Sơn - Ủy viên

Trưởng khoa CTN, Trường Đai học Kiến Trúc Hà Nội

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »