Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Chi hội TN miền Bắc

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Chi hội TN miền Bắc

Chủ tịch, Tổng GĐ Công ty TNHH Thoát nước Hải Phòng

Ông Bùi Văn Quý - Ủy viên

Ông Bùi Văn Quý - Ủy viên

Giám đốc - Công ty TNHH 1TV Quản lý và Môi trường Đăk Lăk

Ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên

Ông Bùi Thanh Giang - Ủy viên

P. Tổng giám đốc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn SAWACO

Ông Nguyễn Quốc Thái - Ủy viên

Ông Nguyễn Quốc Thái - Ủy viên

Chủ tịch HĐTV Công ty Thoát nước đô thị TP Hồ Chí Minh

Ông Đặng Duy Tình - Ủy viên

Ông Đặng Duy Tình - Ủy viên

Giám đốc - Công ty CP tư vấn Cấp thoát nước và MT (WASE)

Ông Võ Văn Bình - Ủy viên

Ông Võ Văn Bình - Ủy viên

Giám đốc - Công ty TNHH D&B

Ông Phạm Chí Vũ - Ủy viên

Ông Phạm Chí Vũ - Ủy viên

Chủ tịch- Giám đốc Công ty TNHH1TV Cấp Thoát Nước Bến tre

Ông Đinh Công Tuấn - Ủy viên

Ông Đinh Công Tuấn - Ủy viên

Chủ tịch HĐQT - Công ty TNHH XD công trình Hùng Vương

Ông Trịnh Thành Nghiêm - Ủy viên

Ông Trịnh Thành Nghiêm - Ủy viên

Tổng giám đốc - Công ty TNHH 1TV cấp thoát nước Tây Ninh

Ông Vũ Thừa Ân - Ủy viên

Ông Vũ Thừa Ân - Ủy viên

Chuyên viên phụ trách CTN

Bà Trần Thảo Hương - Ủy viên

Bà Trần Thảo Hương - Ủy viên

Trưởng Phòng Thoát nước – Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên

Ông Nguyễn Minh Đức - Ủy viên

Trưởng phòng Cấp nước - Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng

Ông Trần Hữu Hà - Ủy viên

Ông Trần Hữu Hà - Ủy viên

Hiệu trưởng - Học viện AMC

Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Ninh

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »