Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Ủy viên

Bà Nguyễn Thị Bích Đào - Ủy viên

Chánh văn Phòng - Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Nguyễn Việt Anh - UVTV

Ông Nguyễn Việt Anh - UVTV

Trưởng Ban KHCN - Hội CTN Việt Nam Viện trưởng Viện KH&KT MT - Đại học Xây dựng

ông Phạm Xuân Điều - UVTV

ông Phạm Xuân Điều - UVTV

Trưởng Ban đào tạo - Hội CTN Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Ủy viên

Ông Nguyễn Ngọc Điệp - Ủy viên

Vụ trưởng - Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính Phủ

Ông Phạm Gia Khánh - Ủy viên

Ông Phạm Gia Khánh - Ủy viên

Vụ trưởng Vụ kinh tế - Bộ Xây dựng

Bà Hạ Thanh Hằng - UVTV

Bà Hạ Thanh Hằng - UVTV

Trưởng ban chính sách Hội cấp thoát nước Việt Nam

Ông Lê Thiếu Sơn - Ủy viên

Ông Lê Thiếu Sơn - Ủy viên

Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn - Bộ Nông nghiệp và Pháp triển Nông thôn

Ông Nguyễn Trọng Dương - Ủy viên

Ông Nguyễn Trọng Dương - Ủy viên

Viện phó - Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường

Ông Trần Đức Hạ - Ủy viên

Ông Trần Đức Hạ - Ủy viên

Phó viện trưởng Viện nghiên cứu CTN và MT

Ông Đồng Xuân Thụ - Ủy viên

Ông Đồng Xuân Thụ - Ủy viên

Phó Tổng biên tập Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Bùi Hồng Huế - Ủy viên

Ông Bùi Hồng Huế - Ủy viên

Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị

Ông Nguyễn Bảo Vinh - Ủy viên

Ông Nguyễn Bảo Vinh - Ủy viên

Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên

Ông Nguyễn Văn Đoàn - Ủy viên

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH 1TV KDNS Hải Dương

Ông Chu Văn Phương - Ủy viên

Ông Chu Văn Phương - Ủy viên

Phó Tổng GĐ - Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong

Ông Nguyễn Như Hải - UVTV

Ông Nguyễn Như Hải - UVTV

Nguyên Tổng GĐ Công ty Nước sạch Hà Nội

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »