Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch

Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch

Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Ứng Quốc Dũng - P.chủ tịch

Ông Ứng Quốc Dũng - P.chủ tịch

Tổng biên tập Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Bút - P.chủ tịch

Ông Nguyễn Văn Bút - P.chủ tịch

Phó chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cấp nước Phú Thọ

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký

Ông Nguyễn Tường Văn - PCT

Ông Nguyễn Tường Văn - PCT

Trưởng Ban Chính sách phát triển, Cục phó - Cục Hạ tầng Kỹ thuật - Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - PCT

Trưởng ban Tài chính kiêm Trưởng Ban Đối ngoại, Giám đốc - Công ty HAWACO

Bà Nguyễn Thị Kim Yến - PCT

Bà Nguyễn Thị Kim Yến - PCT

Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

Ông Nguyễn Lê - UVTV

Ông Nguyễn Lê - UVTV

Chủ tịch Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội

Ông Vũ Hồng Dương - UVTV

Ông Vũ Hồng Dương - UVTV

Ủy viên thường vụ Tổng giám đốc - Công ty TNHH 1TV cấp nước Hải Phòng

Ông Lê Khả Mạnh - UVTV

Ông Lê Khả Mạnh - UVTV

Tổng giám đốc - Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Ông Nghiêm Văn Bang - UVTV

Ông Nghiêm Văn Bang - UVTV

Chủ tịch Tổng công ty HUD

Ông Nguyễn Như Hà - UVTV

Ông Nguyễn Như Hà - UVTV

Chủ tịch Công ty CP Nước và Môi trường (viwase)

Ông Trương Công Nam - UVTV

Ông Trương Công Nam - UVTV

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH 1TV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

Ông Nguyễn Hồng Sơn - UVTV

Ông Nguyễn Hồng Sơn - UVTV

Chủ tịch – Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Môi trường và Công trình Đô thị TP Huế

Ông Võ Quang Tuân - UVTV

Ông Võ Quang Tuân - UVTV

Giám đốc Cty TNHH 1TV Cấp nước Lâm Đồng

 

 « Previous 1 2 3 4 5 Next »