News

Hướng dẫn ứng phó dịch bệnh COVID-19 dành cho các công ty ngành nước

Cung cấp nước an toàn là cần thiết đối với việc giữ gìn vệ sinh bao gồm lau chùi, rửa thực phẩm và rửa tay. Nước được yêu cầu cho vận ...

News

Tạp chí Cấp thoát nước Việt Nam Số 6 (128)/2019

Chào mừng Sự kiện Triển lãm- Hội thảo quốc tế về Ngành cấp thoát nước Việt Nam Vietwater 2019 tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 6-8/11/2019, Tạp ...

News

Tạp chí Cấp thoát nước bản in số 5 (T8/ 2018)

Mời quý vị độc giả đọc Tạp chí Cấp thoát nước bản in số 5 (T8/2018)

News

Giới thiệu về các công trình cấp nước tiêu biểu

Với vai trò là cầu nối, tập hợp các hội viên là các doanh nghiệp và các đối tượng khác hoạt động trong lĩnh vực cấp ...

News

Báo cáo cuối cùng: Đánh giá các dự án đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải, đề xuất danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2016-2020

FINAL REPORT: Review of investment projects on drainage, sewerage and wastewater treatment, preparation of the list of prioritized investment projects with proposed sources of funding for the period of ...

News

Báo cáo cuối cùng: Nghiên cứu Ảnh hưởng của Biến đổi Khí hậu đến Lĩnh vực Quản lý Nước thải ở Việt Nam

FINAL REPORT: Study on Climate Change Impacts Study on Climate Change Impacts on Wastewater Sector in Vietnam on Wastewater Sector in Vietnam


 

News

Nghiên cứu Tăng cường vai trò của hồ điều hòa trong hệ thống thoát nước đô thị

Study on Enhancing the Role of Regulation Ponds in Urban Drainage and Sewerage System

 

 « Previous 1 2 3 4 Next »

 

Tuyển sinh 2021-1