1007/Phê duyệt Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và danh mục nguồn nước liên tỉnh”

Phê duyệt Đề án “Lập danh mục nguồn nước liên quốc gia và ...

23/11/2017

Mới đây, Bộ Tài nguyên và môi trường đã ban hành Quyết định số ...

961/Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước chung của cả nước

Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước chung của cả ...

30/09/2017

​Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 2301/QĐ-BTNMT về việc ...

952/Trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư ngành nước lên tới 10 tỉ USD

Trong 5 năm tới, nhu cầu đầu tư ngành nước lên tới 10 tỉ USD

22/09/2017

Từ 2017-2019, Nhà nước sẽ tiến hành thoái vốn dần dần trên 57 công ty thuộc ngành cấp thoát ...

944/Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần khi tự bảo đảm kinh phí hoạt động

Đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần khi ...

12/09/2017

Từ tháng 9-2017, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, ...

895/Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Lập quy hoạch, ...

28/07/2017

Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số ...

876/Nhân sự Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Nhân sự Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

7/07/2017

Tại Quyết định 932/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh ...

 

 « Previous 1 2 Next »

 

Tạp chí CTN online
Báo Môi trường và đô thị
Quảng cáo trang con [vị trí 02]